ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
หัวข้อการแจ้งซ่อม : ภายนอก
อาคารสถานที่ซ่อม : ห้อง GMP ไลน์ขวด
สาเหตุที่แจ้งซ่อม : ก๊อกน้ำชำรุด
รายละเอียงงานที่แจ้งซ่อม : ก๊อกน้ำชำรุด น้ำไหลไม่หยุด
วันที่ต้องการใช้ :
รหัสพนักงานผู้แจ้ง : 1198
ชื่อผู้แจ้ง : นาย บรรพต ขำสอาด
ตำแหน่ง/ฝ่าย : บุคคลและธุรการ
ผู้จัดการฝ่าย : นายอนุชัย บำรุง
สถานะ : สำเร็จ
วันที่แจ้งซ่อม : 5 June 2020 | 13:21
รูปภาพรายละเอียด : $row['repair_img']