ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
หัวข้อการแจ้งซ่อม : ภายนอก
อาคารสถานที่ซ่อม : ห้องรับน้ำมะพร้าวอ่อน
สาเหตุที่แจ้งซ่อม : ชำรุด
รายละเอียงงานที่แจ้งซ่อม : เปลี่ยนสปริงที่เหยียบ อ่างล้างมือ
วันที่ต้องการใช้ : 2020-05-21 16:00
รหัสพนักงานผู้แจ้ง : 1062
ชื่อผู้แจ้ง : ฉัตรชัย รุ่งสมัย
ตำแหน่ง/ฝ่าย : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผู้จัดการฝ่าย : นายฉัตรชัย รุ่งสมัย
สถานะ : สำเร็จ
วันที่แจ้งซ่อม : 21 May 2020 | 09:38
รูปภาพรายละเอียด : $row['repair_img']