ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
หัวข้อการแจ้งซ่อม : เครื่องมือ
อาคารสถานที่ซ่อม : ห้องล็อคเกอร์ ชาย อาคารผลิต 1
สาเหตุที่แจ้งซ่อม : หักชำรุด
รายละเอียงงานที่แจ้งซ่อม : ชั้นแขวนรองเท้าบูทในห้องล็อคเกอร์ชายหัก อาคารผลิต1
วันที่ต้องการใช้ :
รหัสพนักงานผู้แจ้ง : 1198
ชื่อผู้แจ้ง : นาย บรรพต ขำสอาด
ตำแหน่ง/ฝ่าย : บุคคลและธุรการ
ผู้จัดการฝ่าย : นายอนุชัย บำรุง
สถานะ : สำเร็จ
วันที่แจ้งซ่อม : 29 June 2020 | 13:47
รูปภาพรายละเอียด : $row['repair_img']