ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
หัวข้อการแจ้งซ่อม : อื่นๆ
อาคารสถานที่ซ่อม : ไลน์ขวด
สาเหตุที่แจ้งซ่อม : ก็อกน้ำชำรุด
รายละเอียงงานที่แจ้งซ่อม : ก็อกน้ำอ่างล้างมือไลน์ขวดปิดไม่สนิท
วันที่ต้องการใช้ : 2020-05-09 15:00
รหัสพนักงานผู้แจ้ง : 1062
ชื่อผู้แจ้ง : ฉัตรชัย รุ่งสมัย
ตำแหน่ง/ฝ่าย : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผู้จัดการฝ่าย : นายฉัตรชัย รุ่งสมัย
สถานะ : สำเร็จ
วันที่แจ้งซ่อม : 7 May 2020 | 08:33
รูปภาพรายละเอียด : $row['repair_img']