ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
หัวข้อการแจ้งซ่อม : ภายนอก
อาคารสถานที่ซ่อม : รั้วกำแพงข้างคลังสินค้าใหม่หลังห้องคนขับรถ
สาเหตุที่แจ้งซ่อม : รั้วกั้นบนกำแพงชำรุด/ขอบปูนกำแพงหลุด
รายละเอียงงานที่แจ้งซ่อม : รั้วกั้นบริเวณคลังเก็บสินค้าใหม่หลังห้องคนขับรถตรงทางเดินด้านหลังทะลุไปไลน์ขวดแก้ว รอยเชื่อมและน๊อตยุดเหล็กหลุดรวมถึงขอบปูนหลุด
วันที่ต้องการใช้ : 2020-06-20 12:00
รหัสพนักงานผู้แจ้ง : 1198
ชื่อผู้แจ้ง : นาย บรรพต ขำสอาด
ตำแหน่ง/ฝ่าย : บุคคลและธุรการ
ผู้จัดการฝ่าย : นายอนุชัย บำรุง
สถานะ : สำเร็จ
วันที่แจ้งซ่อม : 19 June 2020 | 11:34
รูปภาพรายละเอียด : $row['repair_img']