ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
หัวข้อการแจ้งซ่อม : ภายนอก
อาคารสถานที่ซ่อม : ห้องน้ำหญิงข้างโรงอาหาร
สาเหตุที่แจ้งซ่อม : ท่ออ่างล้างมือชำรุด
รายละเอียงงานที่แจ้งซ่อม : ท่ออ่างล้างมือชำรุด หลุด หัก
วันที่ต้องการใช้ : 2020-06-13 12:00
รหัสพนักงานผู้แจ้ง : 1235
ชื่อผู้แจ้ง : ธนพล
ตำแหน่ง/ฝ่าย : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผู้จัดการฝ่าย : นายฉัตรชัย รุ่งสมัย
สถานะ : สำเร็จ
วันที่แจ้งซ่อม : 13 June 2020 | 10:55
รูปภาพรายละเอียด : $row['repair_img']