ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
หัวข้อการแจ้งซ่อม : ภายนอก
อาคารสถานที่ซ่อม : ห้องพักพม่า โซน A
สาเหตุที่แจ้งซ่อม : ไฟทางเดินข้างห้องพัก ชำรุด
รายละเอียงงานที่แจ้งซ่อม : โคมไฟหันลงคลองไม่ได้หันมาส่องทางเดิน
วันที่ต้องการใช้ : 2020-06-11 12:00
รหัสพนักงานผู้แจ้ง : 1235
ชื่อผู้แจ้ง : นาย ธนพล ศรีจันทร์เฟื้อ
ตำแหน่ง/ฝ่าย : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผู้จัดการฝ่าย : นายฉัตรชัย รุ่งสมัย
สถานะ : รอการแก้ไข
วันที่แจ้งซ่อม : 11 June 2020 | 14:42
รูปภาพรายละเอียด : $row['repair_img']