ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
หัวข้อการแจ้งซ่อม : ภายนอก
อาคารสถานที่ซ่อม : ไลน์ เตารีทอร์จ ด้านหลังอาคารผลิต 1
สาเหตุที่แจ้งซ่อม : ตู้กดน้ำดื่มชำรุด
รายละเอียงงานที่แจ้งซ่อม : ตู้กดน้ำชำรุด มีน้ำล้นออกตลอดเวลา
วันที่ต้องการใช้ :
รหัสพนักงานผู้แจ้ง : 1198
ชื่อผู้แจ้ง : นาย บรรพต ขำสอาด
ตำแหน่ง/ฝ่าย : บุคคลและธุรการ
ผู้จัดการฝ่าย : นายอนุชัย บำรุง
สถานะ : สำเร็จ
วันที่แจ้งซ่อม : 11 June 2020 | 13:48
รูปภาพรายละเอียด : $row['repair_img']