ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
หัวข้อการแจ้งซ่อม : เครื่องมือ
อาคารสถานที่ซ่อม : อ่างล้างมือข้างห้องรับน้ำแก่
สาเหตุที่แจ้งซ่อม : ชำรุด
รายละเอียงงานที่แจ้งซ่อม : เท้าเหยียบเปิดน้ำอ่างล้างมือข้างห้องรับน้ำแก่หักชำรุด
วันที่ต้องการใช้ : 2020-06-08 12:00
รหัสพนักงานผู้แจ้ง : 1198
ชื่อผู้แจ้ง : นาย บรรพต ขำสอาด
ตำแหน่ง/ฝ่าย : บุคคลและธุรการ
ผู้จัดการฝ่าย : นายอนุชัย บำรุง
สถานะ : สำเร็จ
วันที่แจ้งซ่อม : 8 June 2020 | 14:39
รูปภาพรายละเอียด : $row['repair_img']