ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
หัวข้อการแจ้งซ่อม : อื่นๆ
อาคารสถานที่ซ่อม : ไลน์ขวดแก้ว
สาเหตุที่แจ้งซ่อม : ชำรุด
รายละเอียงงานที่แจ้งซ่อม : มุมวงกบประตูขึ้นสนิม ชำรุด (Test)
วันที่ต้องการใช้ : 2020-05-09 12:00
รหัสพนักงานผู้แจ้ง : 1062
ชื่อผู้แจ้ง : นายฉัตรชัย รุ่งสมัย
ตำแหน่ง/ฝ่าย : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผู้จัดการฝ่าย : นายฉัตรชัย รุ่งสมัย
สถานะ : สำเร็จ
วันที่แจ้งซ่อม : 6 May 2020 | 11:13
รูปภาพรายละเอียด : $row['repair_img']