ระบบแจ้งซ่อม

ลำดับ. หัวข้อ รายละเอียด สถานะ วันที่แจ้งซ่อม ช่างผู้รับแจ้ง
1 ภายนอก ชำรุด รอการแก้ไข 15 September 2020 รออัพเดทข้อมูล
2 ภายนอก อะแดปเตอร์กล้อง CCTV ชำรุด รอการแก้ไข 15 September 2020 รออัพเดทข้อมูล
3 ภายนอก ชำรุด เนื่องจากรถเทรนเลอร์ชนทำให้กล้องหลุด รอการแก้ไข 4 September 2020 รออัพเดทข้อมูล
4 ภายนอก บานพับประตูชำรุด รอการแก้ไข 4 September 2020 รออัพเดทข้อมูล
5 ภายนอก ชำรุด รอการแก้ไข 4 September 2020 รออัพเดทข้อมูล
6 ภายนอก เสาประตูหน้าโรงงานชำรุด/กล้องหลุด รอการแก้ไข 24 August 2020 รออัพเดทข้อมูล
7 ภายนอก เซาะร่องระบายน้ำ รอการแก้ไข 14 August 2020 รออัพเดทข้อมูล
8 ภายนอก ชำรุด รอการแก้ไข 14 August 2020 รออัพเดทข้อมูล
9 ภายนอก ประตูชำรุด / แนวหลังคารั่วน้ำลงมาโดนประตู รอการแก้ไข 14 August 2020 รออัพเดทข้อมูล
10 ภายนอก เครื่องเป่ามือชำรุด รอการแก้ไข 5 August 2020 รออัพเดทข้อมูล
11 ภายนอก ชำรุด รอการแก้ไข 5 August 2020 รออัพเดทข้อมูล
12 ภายนอก ชำรุด รอการแก้ไข 5 August 2020 รออัพเดทข้อมูล
13 ภายนอก อ่างล้างมือ สปริงเท้าเหยียบหลุด รอการแก้ไข 5 August 2020 รออัพเดทข้อมูล
14 ภายนอก ตู้กดน้ำดื่มชำรุด สำเร็จ 31 July 2020 รออัพเดทข้อมูล
15 ภายนอก อ่างล้างตา ท่อต่อน้ำทิ้งชำรุด รอการแก้ไข 31 July 2020 รออัพเดทข้อมูล
16 ภายนอก ตะข่ายหุ้มคานกันนก ชำรุด สำเร็จ 29 July 2020 รออัพเดทข้อมูล
17 ภายนอก น้ำรั่ว รอการแก้ไข 22 July 2020 รออัพเดทข้อมูล
18 ภายนอก ผนังร้าว สำเร็จ 29 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
19 เครื่องมือ หักชำรุด สำเร็จ 29 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
20 ภายนอก กำแพงแตก/ชำรุด สำเร็จ 29 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
21 ภายนอก ม่าน ชำรุด สำเร็จ 29 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
22 ภายนอก รั้วกั้นบนกำแพงชำรุด/ขอบปูนกำแพงหลุด สำเร็จ 19 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
23 ภายนอก ลูกบิดพังโดนงัด สำเร็จ 18 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
24 ภายนอก ท่ออ่างล้างมือชำรุด สำเร็จ 13 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
25 ภายนอก ไฟทางเดินข้างห้องพัก ชำรุด รอการแก้ไข 11 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
26 ภายนอก ชำรุด สำเร็จ 11 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
27 ภายนอก ตู้กดน้ำดื่มชำรุด สำเร็จ 11 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
28 เครื่องมือ ชำรุด สำเร็จ 8 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
29 ภายนอก กระเบื้องปูพื้นหลุดชำรุด สำเร็จ 6 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
30 ภายนอก หลอดไฟชำรุด สำเร็จ 5 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
31 ภายนอก พัดลมชำรุด สำเร็จ 5 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
32 ภายนอก ก๊อกน้ำชำรุด สำเร็จ 5 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
33 เครื่องมือ เครื่องเป่ามือลมร้อน สำเร็จ 5 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
34 ภายนอก กระเบื้องปูพื้นหลุดชำรุด สำเร็จ 4 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
35 ภายนอก ชำรุด สำเร็จ 21 May 2020 รออัพเดทข้อมูล
36 อื่นๆ ผนังชำรุด สำเร็จ 7 May 2020 รออัพเดทข้อมูล
37 อื่นๆ ก็อกน้ำชำรุด สำเร็จ 7 May 2020 รออัพเดทข้อมูล
38 อื่นๆ ชำรุด สำเร็จ 6 May 2020 รออัพเดทข้อมูล