[email protected] +66(0)34 751457

ระบบแจ้งซ่อม

ลำดับ. หัวข้อ รายละเอียด สถานะ วันที่แจ้งซ่อม ช่างผู้รับแจ้ง
1 ภายนอก หลอดไฟชำรุด รอการแก้ไข 5 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
2 ภายนอก พัดลมชำรุด รอการแก้ไข 5 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
3 ภายนอก ก๊อกน้ำชำรุด รอการแก้ไข 5 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
4 เครื่องมือ เครื่องเป่ามือลมร้อน รอการแก้ไข 5 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
5 ภายนอก กระเบื้องปูพื้นหลุดชำรุด รอการแก้ไข 4 June 2020 รออัพเดทข้อมูล
6 ภายนอก ชำรุด สำเร็จ 21 May 2020 รออัพเดทข้อมูล
7 อื่นๆ ผนังชำรุด สำเร็จ 7 May 2020 รออัพเดทข้อมูล
8 อื่นๆ ก็อกน้ำชำรุด สำเร็จ 7 May 2020 รออัพเดทข้อมูล
9 อื่นๆ ชำรุด สำเร็จ 6 May 2020 รออัพเดทข้อมูล